تصفیه آب چاه

فرایند تصفیه آب چاه برای مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی براساس آنالیز آب چاه و [...]

کلرزنی به آب و فاضلاب

کلرزنی به آب و فاضلاب به عنوان یکی از فرایندهای سنتی و متداول گندزدایی و [...]

کف در تصفیه فاضلاب

تولید کف در تصفیه فاضلاب لجن فعال یکی از مشکلات متداول بهره برداری تصفیه خانه [...]

پیش تصفیه آب شیرین کن صنعتی

پیش تصفیه یکی از بخشهای اصلی آب شیرین کن صنعتی برای شیرین سازی آبهای شور [...]

روشهای شیرین سازی آب دریا

روشهای شیرین سازی آب دریا و آبهای شور به چهار گروه فرایندهای مبتنی بر انرژی [...]

حذف سیلیس از آب

حذف سیلیس از آب با هدف کاهش پتانسیل رسوب گذاری سیلیس در لوله ها، بویلر، [...]

تولید آب فوق خالص

آب فوق خالص(Ultra Pure Water) به آبی گفته می شود که با حذف یونهای محلول [...]

فیلتراسیون آب

فیلتراسیون یا صافش آب به عملیات جداسازی فیزیکی ذرات معلق نامحلول از آب با استفاده [...]

1 دیدگاه

فرایند انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب و فاضلاب

فرایند انعقاد و لخته سازی یکی از فرایندهای بسیار پر کاربرد در تصفیه آب و [...]

قلیاییت آب(Alkalinity)

قلیاییت(Alkalinity) به عنوان یکی از شاخص های مهم ارزیابی کیفی آب برابر است با مجموع [...]

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین صنعتی به منظور شیرین سازی آبهای لب شور تا آبهای خیلی شور [...]

6 دیدگاه

پکیج های تزریق مواد شیمیایی

پکیج های تزریق مواد شیمیایی جهت تزریق مواد شیمیایی محلول با دقت بالا به خطوط [...]

2 دیدگاه