بایگانی دسته‌ی: خدمات مهندسی

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی پروژه مشتمل بر انجام مطالعه امکان سنجی، طراحی پایه، FEED و مهندسی تفصیلی [...]