جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی پروژه مشتمل بر انجام مطالعه امکان سنجی، طراحی پایه، FEED و مهندسی تفصیلی برای پروژه های آب شیرین کن، تصفیه آب و پساب صنعتی در شرکت فران ارائه

ادامه مطلب »