بایگانی دسته‌ی: مقالات تصفیه فاضلاب

کف در تصفیه فاضلاب

تولید کف در تصفیه فاضلاب لجن فعال یکی از مشکلات متداول بهره برداری تصفیه خانه [...]

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی، بازیافت کاغذ و محصولات فایبری

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ و محصولات فایبری با روش تصفیه بیولوژیکی هوازی، بی هوازی و [...]

تصفیه فاضلاب بیمارستانی و جداگانه از تصفیه فاضلاب شهری

فاضلاب بیمارستانی حاوی طیف گسترده تر و غنی تری از مواد دارویی نسبت به فاضلاب [...]

تصفیه فاضلاب با هدف بازچرخانی آب شرب

تصفیه فاضلاب با هدف بازچرخانی آب شرب به روش مستقیم و غیر مستقیم بازچرخانی آب [...]

هزینه ساخت و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب خانگی نوع MBR

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی و هزینه ساخت و بهره برداری آن پکیج تصفیه فاضلاب یک [...]

انواع پکیج تصفیه فاضلاب

انواع مختلف پکیج های تصفیه فاضلاب برای تمرکز زدایی در تصفیه فاضلابهای شهری مورد استفاده [...]