جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

تصفیه آب

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه

فرایند تصفیه آب چاه برای مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی براساس آنالیز آب چاه و کیفیت مورد انتظار آب تصفیه شده، انتخاب می شود. اقتصادی راهکار نمک زدایی و حذف

ادامه مطلب »

تولید آب فوق خالص

آب فوق خالص(Ultra Pure Water) به آبی گفته می شود که با حذف یونهای محلول در آب، هدایت الکتریکی آن وابسته به نوع کاربرد به مقادیر کمتر از یک یا

ادامه مطلب »
دیونایزر

دیونایزر صنعتی

دیونایزهای صنعتی با هدف کاهش یا حذف یونهای محلول در آب یا محلولهای صنعتی طراحی و ساخته می شوند. کاهش یونهای محلول در آب، حذف انتخابی یونها، تولید آب فوق

ادامه مطلب »
رزین دوپنت

رزین های تبادل یونی DuPont

رزینهای تبادل یونی کاربردهای متنوعی در تصفیه آب صنعتی دارند. شرکت DuPont تولید کننده رزینهای تبادل یونی است که پیشتر با برند DOW به بازار روانه می شده است. شرکت

ادامه مطلب »