بایگانی دسته‌ی: آب شیرین کن صنعتی

نمک زدایی از آب با فرایند RO

دستگاه نمک زدایی از آبهای شور با فرایند RO براساس فرایند اسمز معکوس(Reverse Osmosis) آبهای [...]

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین صنعتی به منظور شیرین سازی آبهای لب شور تا آبهای خیلی شور [...]

8 دیدگاه

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی به پکیج های پیش ساخته تصفیه آب با فرایند اسمز معکوس [...]

آب شیرین کن آب دریا

آب شیرین کن آب دریا برای شیرین سازی آب دریا جهت مصارف شرب، صنعتی و [...]

مشخصات فنی آب شیرین کن صنعتی

تحلیل مهندسی مشخصات فنی آب شیرین کن های صنعتی پیش از انعقاد قرارداد با طراح [...]

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون(UF) یکی از فرایندهای فیلتراسیون غشایی صنعت تصفیه آب است. غشاهای اسمز معکوس در دو [...]

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

دستگاه تصفیه آب کشاورزی با ساختار مشابه با دیگر پکیج های آب شیرین کن شرکت [...]

طراحی و ساخت آب‌ شیرین‌ کن صنعتی

شرکت مهندسی فران با سابقه نزدیک به دو دهه خدمات طراحی و ساخت آب شیرین [...]

3 دیدگاه

شستشوی شیمیایی UF

اولترافیلتراسیون(UF) فرایند پیش تصفیه مبتنی بر جداسازی غشایی در ممبرانهای UF است. شستشوی شیمیایی ممبرانهای [...]

روشهای برداشت آب دریا(Seawater Intake)

برداشت آب دریا برای مصارف نمک زدایی و شیرین سازی آب به عنوان یکی از [...]