جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

آب شیرین کن صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی به پکیج های پیش ساخته تصفیه آب با فرایند اسمز معکوس گفته می شود. این پکیج ها در ظرفیتهای مختلف براساس ظرفیت مورد نیاز مشتری به

ادامه مطلب »
آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن آب دریا

آب شیرین کن آب دریا برای شیرین سازی آب دریا جهت مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی با استفاده از فرایندهای اسمز معکوس یا حرارتی طراحی و ساخته می شود. میزان

ادامه مطلب »
اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون(UF) یکی از فرایندهای فیلتراسیون غشایی صنعت تصفیه آب است. غشاهای اسمز معکوس در دو نوع اسپیرال و هالو فایبر ساخته می شوند. این فرایند برای حذف ذرات معلق نامحلول

ادامه مطلب »
شستشوی شیمیایی UF

شستشوی شیمیایی UF

اولترافیلتراسیون(UF) فرایند پیش تصفیه مبتنی بر جداسازی غشایی در ممبرانهای UF است. شستشوی شیمیایی ممبرانهای UF در فواصل منظم از پیش نیازهای اصلی مراقبت از ممبرانهای UF و افزایش طول

ادامه مطلب »