جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

ژنراتور گازهای صنعتی

ژنراتور گاز

ژنراتور گازهای صنعتی

ژنراتور گازهای صنعتی به تجهیزات یا پکیج هایی گفته می شود که برای تولید گازهای مختلف صنعتی از قبیل اکسیژن، نیتروژن و …. در مقیاس صنعتی به کار می روند.

ادامه مطلب »
تولید نیتروژن

تولید نیتروژن به روش PSA

تولید گاز نیتروژن با خلوص بالا با فناوری PSA و بر مبنای جداسازی فیزیکی و اختلاف اندازه ملکولهای نیتروژن و اکسیژن از هوا انجام می شود. پکیج های تولید نیتروژن

ادامه مطلب »
تولید اکسیژن به روش PSA

تولید اکسیژن به روش PSA

تولید گاز اکسیژن با فناوری PSA بر مبنای اختلاف اندازه ملکولهای اکسیژن و نیتروژن و از طریق جذب فیزیکی ملکولهای نیتروژن در جاذب انجام می شود. شرکت مهندسی فران پکیج

ادامه مطلب »
اکسیژن ساز

اکسیژن ساز بیمارستانی

اکسیژن ساز بیمارستانی شرکت مهندسی فران براساس فرایند PSA برای تولید اکسیژن طبی طراحی و ساخته می شود. دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی شرکت مهندسی فران با هدف تولید اکسیژن در

ادامه مطلب »