بایگانی دسته‌ی: مقالات تصفیه آب

کلرزنی به آب و فاضلاب

کلرزنی به آب و فاضلاب به عنوان یکی از فرایندهای سنتی و متداول گندزدایی و [...]

پیش تصفیه آب شیرین کن صنعتی

پیش تصفیه یکی از بخشهای اصلی آب شیرین کن صنعتی برای شیرین سازی آبهای شور [...]

روشهای شیرین سازی آب دریا

روشهای شیرین سازی آب دریا و آبهای شور به چهار گروه فرایندهای مبتنی بر انرژی [...]

حذف سیلیس از آب

حذف سیلیس از آب با هدف کاهش پتانسیل رسوب گذاری سیلیس در لوله ها، بویلر، [...]

فیلتراسیون آب

فیلتراسیون یا صافش آب به عملیات جداسازی فیزیکی ذرات معلق نامحلول از آب با استفاده [...]

1 دیدگاه

فرایند انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب و فاضلاب

فرایند انعقاد و لخته سازی یکی از فرایندهای بسیار پر کاربرد در تصفیه آب و [...]

قلیاییت آب(Alkalinity)

قلیاییت(Alkalinity) به عنوان یکی از شاخص های مهم ارزیابی کیفی آب برابر است با مجموع [...]

آلودگی آب(بیولوژیک و میکروبی)

آلودگی آب از منظر شیمیایی، بیولوژیک، آلی و حتی فیزیکی مورد بررسی قرار می گیرد. [...]

آنالیز آب – آنالیز فیزیکی

آنالیز فیزیکی آب بخشی از آنالیز کیفی آب به شمار می رود که کیفیت آب [...]

حذف آهن و منگنز از آب

حذف آهن و منگنز محلول در آب از منظر سلامت آب آشامیدنی، جلوگیری از رسوب [...]