جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

مقالات تصفیه آب

فیلتر شنی

فیلتر شنی چیست؟

فیلتر شنی یکی از فیلترهای متداول مورد استفاده در تصفیه آب می باشد که از طریق رد شدن آب از بستر شنی یا بستری منشکل از ذرات پر کننده عملیات

ادامه مطلب »
احیای رزین میکس بد

احیای رزین میکس بد

احياي رزين ميكس بِد پس از اشباع شدن بستر رزيني مخلوط و براساس دستورالعمل تولید کننده رزین با اسید و باز انجام می شود. طراحی صحیح مخزن ميكس بِد و

ادامه مطلب »
کلرزنی به اب و فاضلاب

کلرزنی به آب و فاضلاب

کلرزنی به آب و فاضلاب به عنوان یکی از فرایندهای سنتی و متداول گندزدایی و ضدعفونی شناخته می شود. کلر آزاد ناشی از اضافه شدن ترکیبات مختلف کلر به آب

ادامه مطلب »
رسوب سیلیس

حذف سیلیس از آب

حذف سیلیس از آب با هدف کاهش پتانسیل رسوب گذاری سیلیس در لوله ها، بویلر، پره های توربین، مخازن و غشاهای اسمز معکوس انجام می شود. فرایندهای تجاری حذف سیلیس

ادامه مطلب »
فیلتراسیون آب

فیلتراسیون آب

فیلتراسیون یا صافش آب به عملیات جداسازی فیزیکی ذرات معلق نامحلول از آب با استفاده از فیلتر یا صافی در اندازه های مختلف یا مشهای گفته می شود. فیلترهای صنعتی

ادامه مطلب »

قلیاییت آب(Alkalinity)

قلیاییت(Alkalinity) به عنوان یکی از شاخص های مهم ارزیابی کیفی آب برابر است با مجموع غلظت های یون های بی کربنات و کربنات و هیدروکسید. قلیائیت آب نشانگر میزان مقاومت

ادامه مطلب »