جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

ممبران اسمز معکوس

ممبران فیلمتک (Filmtec)

ممبران فیلمتک(Filmtec)

شرکت مهندسی فران واردکننده و تأمین کننده ممبرانهای اصلی فیلمتک(Filmtec) برای شیرین سازی آب لب شور و آب دریا با فرایند اسمز معکوس است. برای مشاوره و خرید ممبرانهای اسمز

ادامه مطلب »
غشاء نیمه تراوا

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس یا ممبران، لایه نازک پلیمری است که برای انتقال جرم میان دو محلول با غلظتهای مختلف بر مبنای پدیده اسمز معکوس استفاده می شود. امروزه ممبرانها

ادامه مطلب »
ممبران دریایی

ممبران دریایی

شیرین سازی آبهای خیلی شور نظیر آب دریاها یا اقیانوس ها با استفاده از ممبران دریایی یا غشای نیمه تراوای و فرایند اسمز معکوس انجام می شود. مشخصات فنی ممبرانهای

ادامه مطلب »
ممبران تصفیه آب

ممبران تصفیه آب

ممبران تصفیه آب یا غشای اسمز معکوس در شیرین سازی آبهای شور  و آب دریا با فرایند اسمز معکوس به کار می رود. تولید کنندگان مختلفی این ممبرانها را در

ادامه مطلب »

مفهوم علمی اسمز معکوس

مفهوم علمی اسمز معکوس متکی بر اصول پدیده انتقال جرم است. اختلاف غلظت نیز نیروی محرکه انتقال جرم بین دو جریان با غلظتهای متفاوت است. درک پدیده اسمز معکوس نیازمند

ادامه مطلب »
گرفت

شستشوی شیمیایی (CIP)

شستشوی شیمیایی(CIP) با هدف عاری سازی ممبرانها از هر گونه رسوبات آلی و معدنی و همچنین گرفتگی های بیولوژیکی انجام می شود. کاهش جریان عبوری و تقلیل راندمان حذف املاح

ادامه مطلب »
گرفتگی ممبران

گرفتگی ممبران (Fouling)

گرفتگی یا فولینگ(Fouling) ممبران ناشی از تجمع مواد معدنی، آلی یا بیولوژیکی به روی سطح ممبران است که منجر به کاهش کارایی و عملکرد ممبران می شود.   گرفتگی ممبران

ادامه مطلب »
ممبران تلسکوپی

عیب یابی ممبران اسمز معکوس

عیب یابی ممبران روش نظام مند شناسایی عیوب ممبران های اسمز معکوس است. تشخیص دقیق عیب شرط لازم برای شناسایی روش احیا و بازیابی ممبران است. فولینگ، آسیبهای فیزیکی، اکسیده

ادامه مطلب »