جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

پکیج UF

پکیج UF – ملاحظات نگهداری

نگهداری از پکیج (UF(Ultrafiltration آب متشکل از ممبرانهای اولترافیلتراسیون که گرانبها هستند، مستلزم رعایت دقیق ملاحظات نگهداری در زمان بهره برداری و توقف است. در صورت عدم رعایت ملاحظات بهره

ادامه مطلب »
کاربرد اسمز معکوس

کاربرد اسمز معکوس

کاربرد اسمز معکوس و فرایند آن که مبتنی بر اصول انتقال جرم از طریق غشای نیمه تراوا است؛ در صنایع مختلف نظیر تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، صنایع دارویی و پزشکی

ادامه مطلب »