بایگانی برچسب: محافظ ممبران

نگهداری خارج سرویس ممبران

نگهداری ممبرانهای اسمز معکوس در شرایط خارج از سرویس و خارج از pressure vessel نیازمند [...]