بایگانی نویسنده: ahmad Mohamadi

نمک زدایی از آب با فرایند RO

دستگاه نمک زدایی از آبهای شور با فرایند RO براساس فرایند اسمز معکوس(Reverse Osmosis) آبهای [...]

ممبران فیلمتک(Filmtec)

شرکت مهندسی فران واردکننده و تأمین کننده ممبرانهای اصلی فیلمتک(Filmtec) برای شیرین سازی آب لب [...]

2 دیدگاه

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس یا ممبران، لایه نازک پلیمری است که برای انتقال جرم میان [...]

ممبران دریایی

شیرین سازی آبهای خیلی شور نظیر آب دریاها یا اقیانوس ها با استفاده از ممبران [...]

بازدارنده خوردگی برج های خنک کننده

خوردگی سطوح فلزی و لوله ها در برجهای خنک کننده، افزایش هزینه های تعمیرات و [...]

مصرف برق دستگاه تصفیه آب صنعتی

مصرف برق یا انرژی الکتریکی در دستگاه های تصفیه آب صنعتی یا واحدهای آب شیرین [...]

بزرگ ترین آب شیرین کن های عربستان

کشور عربستان به عنوان یکی از کشورهای کم آب در منطقه خاورمیانه، بخش بزرگی از [...]

ممبران تصفیه آب

ممبران تصفیه آب یا غشای اسمز معکوس در شیرین سازی آبهای شور  و آب دریا [...]

بازدارنده های خوردگی کاتدی و آندی

شرکت مهندسی فران طیف وسیعی از بازدارنده های خوردگی کاتدی و آندی را برای صنایع [...]

حذف فلزات سنگین از آب

آلودگی مربوط به فلزات سنگین در آب یکی از خطرناکترین انواع آلودگیهای آب به شمار [...]