جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

ahmad Mohamadi

ممبران فیلمتک (Filmtec)

ممبران فیلمتک(Filmtec)

شرکت مهندسی فران واردکننده و تأمین کننده ممبرانهای اصلی فیلمتک(Filmtec) برای شیرین سازی آب لب شور و آب دریا با فرایند اسمز معکوس است. برای مشاوره و خرید ممبرانهای اسمز

ادامه مطلب »
غشاء نیمه تراوا

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس یا ممبران، لایه نازک پلیمری است که برای انتقال جرم میان دو محلول با غلظتهای مختلف بر مبنای پدیده اسمز معکوس استفاده می شود. امروزه ممبرانها

ادامه مطلب »
ممبران دریایی

ممبران دریایی

شیرین سازی آبهای خیلی شور نظیر آب دریاها یا اقیانوس ها با استفاده از ممبران دریایی یا غشای نیمه تراوای و فرایند اسمز معکوس انجام می شود. مشخصات فنی ممبرانهای

ادامه مطلب »
ممبران تصفیه آب

ممبران تصفیه آب

ممبران تصفیه آب یا غشای اسمز معکوس در شیرین سازی آبهای شور  و آب دریا با فرایند اسمز معکوس به کار می رود. تولید کنندگان مختلفی این ممبرانها را در

ادامه مطلب »
فلزات سنگین در آب

حذف فلزات سنگین از آب

آلودگی مربوط به فلزات سنگین در آب یکی از خطرناکترین انواع آلودگیهای آب به شمار می آید. حذف و جداسازی فلزات سنگین نظیر کادمیوم، کروم، مس، نیکل، سرب، آرسنیک و

ادامه مطلب »