بایگانی نویسنده: kts

حذف سختی آب

حذف سختی آب(Softeneing) از طریق فرایندهای سختی گیری آب از نوع حذف سختی موقت و [...]

تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام و طیور

تصفیه پساب صنعتی(فاضلاب) کشتارگاه های دام و طیور به دلیل بالا بودن آلاینده های بیولوژیکی، [...]

نيترات در آب آشاميدني-محاسبه ريسك سلامت

غلظت بالای نیترات در آب آشامیدنی به عنوان یکی از آلودگیهای شیمیایی آب شرب شناخته [...]

ریسک سلامت فلزات سنگین در آب شرب

وجود ترکیبات فلزات سنگین در منابع آب شرب به دلیل سمیت، خاصیت تجمعی زیستی و [...]

دیونایزر صنعتی

دیونایزهای صنعتی با هدف کاهش یا حذف یونهای محلول در آب یا محلولهای صنعتی طراحی [...]

دستگاه اسمز معکوس صنعتی

دستگاه اسمز معکوس صنعتی به پکیج شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس در مقیاس [...]

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین صنعتی به منظور شیرین سازی آبهای لب شور تا آبهای خیلی شور [...]

6 دیدگاه

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی به پکیج های پیش ساخته تصفیه آب با فرایند اسمز معکوس [...]

آب شیرین کن آب دریا

آب شیرین کن آب دریا برای شیرین سازی آب دریا جهت مصارف شرب، صنعتی و [...]

مشخصات فنی آب شیرین کن صنعتی

تحلیل مهندسی مشخصات فنی آب شیرین کن های صنعتی پیش از انعقاد قرارداد با طراح [...]