جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

kts

سختی آب

حذف سختی آب

حذف سختی آب(Softeneing) از طریق فرایندهای سختی گیری آب از نوع حذف سختی موقت و حذف سختی دائم صورت می پذیرد. فرایندهای افزودن آهک و سودا برای حذف سختی موقت

ادامه مطلب »
دیونایزر

دیونایزر صنعتی

دیونایزهای صنعتی با هدف کاهش یا حذف یونهای محلول در آب یا محلولهای صنعتی طراحی و ساخته می شوند. کاهش یونهای محلول در آب، حذف انتخابی یونها، تولید آب فوق

ادامه مطلب »
دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی به پکیج های پیش ساخته تصفیه آب با فرایند اسمز معکوس گفته می شود. این پکیج ها در ظرفیتهای مختلف براساس ظرفیت مورد نیاز مشتری به

ادامه مطلب »
آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن آب دریا

آب شیرین کن آب دریا برای شیرین سازی آب دریا جهت مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی با استفاده از فرایندهای اسمز معکوس یا حرارتی طراحی و ساخته می شود. میزان

ادامه مطلب »