جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

anoshe hosein por

شاخص SDI

شاخص تراکم سیلت(SDI) آب

شاخص تراکم سیلت(SDI) برای سنجش میزان ذرات معلق ریز و پتانسیل ایجاد فولینگ آب خام ورودی به ممبرانهای اسمز معکوس به کار می رود. شاخص تراکم سیلت (SDI) پارامتری است

ادامه مطلب »
طراحي سيستم اسمز معكوس

طراحي سيستم اسمز معكوس

طراحي سيستم اسمز معكوس واحدهای شیرین سازی آبهای شور با فرایند اسمز معکوس با رویکرد یکپارچه و سیستمی ضامن کارایی واحد در بلند مدت است. رعایت دقیق شاخص های طراحی

ادامه مطلب »
آلودگی شیمیایی آب آشامیدنی

آلودگی شیمیایی آب آشامیدنی

 آلودگی شیمیایی منابع آب آشامیدنی همزمان با توسعه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و … مبتلا به کشورهای در حال توسعه است. با توجه به پتانسیل بیماری زایی و سرطان زایی آلودگیهای

ادامه مطلب »
رزین آنیونی

رزین آنیونی

رزین آنیونی برای تبادل یونهای آنیونی در فرایند مبادله یون در سیکل های کلر یا هیدروکسید مورد استفاده قرار می گیرد. رزینهای آنیونی در دو گروه آنیونی بازی ضعیف و

ادامه مطلب »
رزین کاتیونی

رزین کاتیونی

رزین تبادل یونی کاتیونی برای تبادل یونهای کاتیونی در فرایند مبادله یون در سیکل های سدیمی یا هیدروژنی مورد استفاده قرار می گیرد. رزینهای کاتیونی در دو گروه کاتیونی اسیدی

ادامه مطلب »