جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

فیلتراسیون روغن

فیلتراسیون روغن

فیلتراسیون روغن با هدف حذف ذرات معلق نامحلول از روغن انجام می شود. شرکت فران سازنده و تأمین کننده پکیج های فیلتراسیون روغن جهت کاربردهای مختلف صنعتی می باشد.

فیلتراسیون انواع مختلف روغنهای صنعتی شامل روغن توربین، روغنهای هیدرولیک و روان کننده ها در صنایع مختلف در محدوده های وسیع ویسکوزیته و دمای عملکرد با استفاده از پکیج های فیلتراسیون روغن میسر می شود. شرکت فران با بهره گیری از فیلترهای اروپایی پکیج های تصفیه روغن را در ظرفیتهای مختلف جهت مصارف screening و خالص سازی طراحی و تأمین می نماید.

 

پکیج تصفیه روغن

فیلتراسیون روغن

تصفيه روغن به منظور محافظت از تجهيز روغن كاري شده با هدف جذب آلاينده ها و مواد معلق زايد طراحي و اجرا ميگردد يا با هدف افزايش طول عمر كاري سيال روغن كاري انجام ميشود. تصفیه روغن در دو سطح جداسازی ذرات معلق(Screening) و تمیزکاری عمقی یا خالص سازی(Cleaning) انجام میشود..

تصفيه سطح اول (Primary Filtration) معمولاً به منظور حفاظت از تجهيز و توسط خود سازنده تجهيز و روي آن نصب ميگردد. اين نوع تصفيه روغن در اكثر موارد از نوع Full Flow بوده و براي جذب ذرات معلق بزرگتر( معمولاً بزرگتر از ۲۵µm) طراحي و نصب ميگردد. اين نوع سيستم تصفيه بر روي مدار روغن كاري تجهيز و روي لوله تحت فشار رفت يا برگشت به محل مورد نظر روغن كاري (ياتاقانها و …) نصب ميگردد. فيلتري كه در اين نوع سيستم تصفيه بر كار برده ميشود تخلخل زيادي داشته و به مرور با آلايندهها اشباع ميگردد.

تصفيه سطح دوم (Secondary Filter) براي افزايش طول عمر روغن به سطح تميز كردن آن طراحي شده است. به اين روش، خالص سازي روغن نيز گفته ميشود. مزيت خالص سازي روغن نه تنها در افزايش طول عمر روغن بلكه در افزايش طول عمر تجهيز، به وسيله استفاده از روغن بدون آلودگي است. معمولاً تصفيه سطح دوم به عنوان محصولي اضافي و پس از خريد محصول اصلي به صورت Off-line و خارج از حلقه روغن كاري اصلي ارائه ميشود. اين نوع تصفيه قابليت خالص سازي روغن تا پايينترين (پاكترين) سطوح در استاندارد ISO را دارد كه در اين زمينه تصفيه سطح اول بسيار ضعيف ميباشد. به عنوان مثالهايي از روش گريز از مركز، مغناطيسي، جذب آب به وسيله خلا، depth filter media و Full flow filter media اشاره نمود.

از نظر اقتصادي، تصفيه سطح اول باعث حفاظت از سرمايه گذاري تجهيز شده و تصفيه سطح دوم در راستاي ارتقاء و بهینه سازی بازگشت سرمايه تجهيز و بازگشت سرمايهگذاري در تعویض روغن ميگردد. با توجه به روند افزايش قيمت تجهيزات، هزينههاي ناشي از تعميرات، تعويض روغن و خسارتهاي زماني ناشي از خارج كردن تجهيز از سيكل كاري، اضافه كردن يك پكيج تصفيه سطح دوم به عنوان تصميمي هوشمندانه ميتواند كمك شاياني از لحاظ مسائل مديريتي و مالي باشد.

 

مقايسه روشهای تصفيه روغن در سطح دوم Full flow و Depth

گزينه ها و روش هاي گوناگوني براي تصفيه سطح دوم روغن وجود دارد و از اين بين، دو روش تصفيه Full flow و Depth پركاربردترين آنها می باشد. در هر دو روش روغن از درون فيلتر عبور ميكند ولي چگونگي عبور روغن براي جذب آلايندههاي آن توسط فيلتر متفاوت است. در روش تصفيه Full flow روغن به طور مستقيم از درون فيلتر عبور ميكند. نوع فيلتر استفاده شده در اين روش، فيلتر Pleated است. اين نوع فيلتر تنها اجازه عبور ذراتي را ميدهد که از اندازه خلل و فرج های فيلتر كوچكتر باشند و ذرات بزرگتر پشت آن متوقف و كم كم انباشته ميشوند. به خاطر اين فلسفه كاركردي، ميزان دبي عبوري از فيلتر محدود مي باشد.

فيلترهاي Pleated در دو نوع فيلترهاي سلولزي و فيلترهاي ميكروفايبرگلاس ارائه ميشوند. فيلترهای ميكرو فايبرگلاس فيلترهاي تركيبي بوده كه نسبت به نوع سلولزي، سطح بالاتري از فيتراسيون را امکان پذیر مينمايند. روش تصفيه سطح دوم Full flow Depth از فيلترهاي رول شده استفاده ميكند. در اين روش روغن از فيلتر عبور نميكند بلكه در راستاي درزهاي فيلترهاي رول شده و به صورت محوری جريان مييابد. معمولاً فيلترها از جنس سلولزي با مقاومت بالا بوده كه قبل از رول شدن نازك ميشوند تا عملکرد بهتری داشته و بازدهی فیلتراسیون افزایش یابد. اين نوع فيلتر اجازه خالص سازي روغن تا سطوح پایین پاک سازی استاندارد ISO را تأمين ميكنند. اين نوع فيلترها امكان حبس آب معلق در روغن را داشته و نسبتاً ارزان ميباشند. به دليل اينكه اين نوع فيلتر نسبت به انواع ديگر فيلتر حاوي مقدار بيشتري مواد متخلخل جذب كننده ميباشد، داراي توانايي جذب و نگهداري مقدار قابل توجهي آب و ذرات معلق درون روغن را دارد.

هر دو روش Axial flow Depth و Full flow داراي مزيتها و معایبی هستند كه در جدول زير به اختصار ذكر شده است:

 

نوع فیلتر مزایا معایب
فیلتر سلولزی Depth ·         سطح پایین پاک سازی

·         قیمت کم نسبت به بازده بالا

·         ظرفیت بالای تجمیع ذرات معلق

·         جذب آب غیر محلول

·         دبی پایین

·         غیر مناسب برای ISO 680  و بالاتر.

 

فیلتر میکروفایبرگلاس Full Flow ·         سطح پاک سازی نسبتا پایین

·         دبی های بالا

·         قابل استفاده برای ویسکوزیته بالا

·         قیمت بالاتر نسبت به نوع سلولزی

·         ظرفیت کمتر تجمیع ذرات معلق نسبت به فیلتر Depth

·         عدم توانایی در جذب آب غیر محلول

 

انتخاب روش فیلتراسیون

انتخاب روش مناسب برای تصفیه و فیلتراسیون روغن وابسته به عوامل مختلف نظیر ویسکوزیته روغن، دماي كاري، نوع روغن، نوع آلايندگي، سطح آلودگي، سرعت ايجاد آلودگي در روغن، نوع تجهيز، محدوديتهاي محيطي می باشد. جدول زیر انواع مختلف روشهای فیلتراسیون و کاربردهای آن را نشان می دهد.

 

نوع فیلتراسیون شرح مثال
Media Based این سیستم ها با استفاده از یکی از دو روش Full Flow یا Depth خالص سازی روغن را انجام می دهند. ۱)       سیستم off-line و جانبی که به طور دائم به تجهیز متصل است.

۲)       گاری های فیلتراسیون

۳)       پکیج های فیلتراسیون

مغناطیسی این سیستم با استفاده از آهن ربا، ذرات دارای آهن که قابلیت قطبیده شدن را دارند را جذب و جمع می کند. ۱)       آهنرباهای on-line روی سیستم روغن کاری سطح اول

۲)       کارتریج های مغناطیسی

۳)       پلاگ های مغناطیسی در مخازن

Coalescing در این نوع از سیستم ها از روش های برای انباشت مولکول های آب و خروج آن توسط جاذبه زمین استفاده می شود. همزمان برای خاص سازی روغ از یکی از دو روش Full Flow یا Depth استفاده می شود. ۱)       اتاقک ایزوله Coalescing

۲)       اتاقک Coalescing متصل به کارتریج فیلتر

۳)       پکیج Coalescing برای دبی های بالا

گریز از مرکز این سیستم ها از یک ظرف چرخان یا دیسک برای جداسازی آب یا آلاینده های جامد معلق از روغن بهره می برند. همزمان از روش گرمایش یا Full Flow برای خالص سازی روغن نیز استفاده می کنند. ۱)       پکیج های گریز از مرکز. این سیستم ها معمولا ابعاد بزرگی داشته و توسط شرکت های پیمانکاری و به صورت اجاره ای در سایت مورد استفاده قرار می گیرند.
آب زدایی در خلا این سیستم از خلا برای جدا کردن آب در روغن استفاده می کند. این روش نه تنها برای جدا کردن آب های آزاد و معلق در روغن بلکه برای آب محلول نیز مناسب است. این سیستم از روش Full Flow یا Depth برای خالص سازی روغن استفاده می نماید. ۱)       پکیج های آب زدایی در خلا. در انواع نصب شده قابل حمل روی ترولی و یا به صورت پکیج های بزرگ، بازه زیادی از دبی حجمی کم تا زیاد را تصفیه می کنند.

 

شرکت مهندسی فران طراحی و ساخت انواع پکیجهای فیلتراسیون آب و فیلتراسیون روغن را در ظرفیتهای مختلف از ۱۰۰۰ لیتر بر ساعت تا ۴۵ مترمکعب بر ساعت، مناسب برای محیط های امن(safe area) و محیطهای حاوی گازهای مشتعل شونده(Hazardous Area) انجام می دهد. این پکیج ها با توجه به نیازمندی مشتریان و کارفرمایان با هدف جداسازی ذرات معلق، جداسازی آب، اسید و ناخالصی های دیگر برای محدوده وسیعی از ویسکوزیته روغن قابل تأمین می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *