جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

SDI تصفیه آب

شاخص SDI

شاخص تراکم سیلت(SDI) آب

شاخص تراکم سیلت(SDI) برای سنجش میزان ذرات معلق ریز و پتانسیل ایجاد فولینگ آب خام ورودی به ممبرانهای اسمز معکوس به کار می رود. شاخص تراکم سیلت (SDI) پارامتری است

ادامه مطلب »