جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

CIP ممبران

گرفت

شستشوی شیمیایی (CIP)

شستشوی شیمیایی(CIP) با هدف عاری سازی ممبرانها از هر گونه رسوبات آلی و معدنی و همچنین گرفتگی های بیولوژیکی انجام می شود. کاهش جریان عبوری و تقلیل راندمان حذف املاح

ادامه مطلب »