بایگانی برچسب: گرفتگی آلی

فولینگ یا گرفتگی آلی(Bio-fouling)

انباشت مواد آلی موجود در جریان ورودی ممبرانهای اسمز معکوس، منجر به گرفتگی یا فولینگ [...]