جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

کاربرد اسمز

کاربرد اسمز معکوس

کاربرد اسمز معکوس

کاربرد اسمز معکوس و فرایند آن که مبتنی بر اصول انتقال جرم از طریق غشای نیمه تراوا است؛ در صنایع مختلف نظیر تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، صنایع دارویی و پزشکی

ادامه مطلب »