بایگانی برچسب: پکیج UV

پکیج ضدعفونی پرتو فرابنفش(UV)

پکیج ضدعفونی با پرتو فرابنفش(UV) با هدف ضدعفونی و گندزدایی آب شرب به صورت پیش [...]