جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

ممبران SW30HRLE-400

ممبران فیلمتک (Filmtec)

ممبران فیلمتک(Filmtec)

شرکت مهندسی فران واردکننده و تأمین کننده ممبرانهای اصلی فیلمتک(Filmtec) برای شیرین سازی آب لب شور و آب دریا با فرایند اسمز معکوس است. برای مشاوره و خرید ممبرانهای اسمز

ادامه مطلب »