بایگانی برچسب: مخزن CIP

بازدهی عملیات CIP بر احیای شاخصهای عملکردی ممبران

احیای ممبرانهای دچار گرفتگی یا فولینگ، تنها از طریق شستشوی شیمیایی ممبران(CIP) متناسب با نوع [...]