جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

قیمت فیلتر ممبران

غشاء نیمه تراوا

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس یا ممبران، لایه نازک پلیمری است که برای انتقال جرم میان دو محلول با غلظتهای مختلف بر مبنای پدیده اسمز معکوس استفاده می شود. امروزه ممبرانها

ادامه مطلب »