جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

فلزات سنگین

فلزات سنگین در آب

حذف فلزات سنگین از آب

آلودگی مربوط به فلزات سنگین در آب یکی از خطرناکترین انواع آلودگیهای آب به شمار می آید. حذف و جداسازی فلزات سنگین نظیر کادمیوم، کروم، مس، نیکل، سرب، آرسنیک و

ادامه مطلب »