جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

فرایند UASB

راکتور UASB

راکتور تصفیه بی هوازی UASB

راکتور تصفیه بی هوازی UASB یکی از فرایندهای تصفیه بی هوازی برای تصفیه فاضلاب خصوصاً پسابهای صنعتی با راندمان بالا و تولید بیوگاز است.   فرایند بی هوازی از نوع

ادامه مطلب »