جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

عیب یابی فیلتر ممبران

ممبران تلسکوپی

عیب یابی ممبران اسمز معکوس

عیب یابی ممبران روش نظام مند شناسایی عیوب ممبران های اسمز معکوس است. تشخیص دقیق عیب شرط لازم برای شناسایی روش احیا و بازیابی ممبران است. فولینگ، آسیبهای فیزیکی، اکسیده

ادامه مطلب »