جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

طراحی آب شیرین کن

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی

خدمات مهندسی پروژه مشتمل بر انجام مطالعه امکان سنجی، طراحی پایه، FEED و مهندسی تفصیلی برای پروژه های آب شیرین کن، تصفیه آب و پساب صنعتی در شرکت فران ارائه

ادامه مطلب »