جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

صافش آب

فیلتراسیون آب

فیلتراسیون آب

فیلتراسیون یا صافش آب به عملیات جداسازی فیزیکی ذرات معلق نامحلول از آب با استفاده از فیلتر یا صافی در اندازه های مختلف یا مشهای گفته می شود. فیلترهای صنعتی

ادامه مطلب »