جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

روشهای حذف فسفات

حذف فسفات

حذف فسفات

با توجه به افزایش فسفات موجود در پسابهای شهری و صنعتی، حذف فسفات موجود در پساب تا ۲ میلیگرم بر لیتر در فرایند تصفیه فاضلاب از الزامات است. فاضلاب یا

ادامه مطلب »