جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

حذف نیترات

حذف نیترات از آب آشامیدنی

حذف نیترات از آب آشامیدنی

حذف نیترات از آب آشامیدنی از این نظر اهمیت دارد که بسیاری از منابع آب با غلظت نیترات-نیتروژن بالا و شوری آب(TDS) بالا، مناسب برای شرب نیستند. غلظت بالای نیترات-نیتروژن

ادامه مطلب »