جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

انواع ممبران RO

ممبران تصفیه آب

ممبران تصفیه آب

ممبران تصفیه آب یا غشای اسمز معکوس در شیرین سازی آبهای شور  و آب دریا با فرایند اسمز معکوس به کار می رود. تولید کنندگان مختلفی این ممبرانها را در

ادامه مطلب »