جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

احیای ممبران

گرفتگی ممبران

گرفتگی ممبران (Fouling)

گرفتگی یا فولینگ(Fouling) ممبران ناشی از تجمع مواد معدنی، آلی یا بیولوژیکی به روی سطح ممبران است که منجر به کاهش کارایی و عملکرد ممبران می شود.   گرفتگی ممبران

ادامه مطلب »