جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

آموزش WAVE

نرم افزار ROSA و WAVE

آموزش نرم افزار ROSA و WAVE

شبیه سازی فرایند اسمز معکوس در واحدهای آب شیرین کن توسط نرم افزارهای توسعه یافته از جانب تولید کنندگان ممبران ها انجام می شود. نرم افزارهای ROSA و WAVE توسط

ادامه مطلب »