بایگانی برچسب: نشانه خرابی ممبران

فولینگ ممبران اسمز معکوس- سولفات کلسیم

یکی از علل گرفتگی یا فولینگ ممبرانهای اسمز معکوس، رسوبات سولفات کلسیم و آسیب ناشی [...]