جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

روش شستشوی ممبران

گرفت

شستشوی شیمیایی (CIP)

شستشوی شیمیایی(CIP) با هدف عاری سازی ممبرانها از هر گونه رسوبات آلی و معدنی و همچنین گرفتگی های بیولوژیکی انجام می شود. کاهش جریان عبوری و تقلیل راندمان حذف املاح

ادامه مطلب »