جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

تعویض فیلتر تصفیه آب

روش نصب ممبران اسمز معکوس در Pressure vessel

روش نصب ممبران

روش نصب ممبران صنعتی وابسته به سایز و نوع ممبران است. نصب ممبران اسمز معکوس یا جایگذاری ممبران در Pressure vessel نیازمند تخصص در این زمینه است. آماده سازی اولیه،

ادامه مطلب »