آلودگی میکروبی آب آشامیدنی

آلودگی های میکروبی آب آشامیدنی یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری یا مرگ و میر [...]

رزین های تبادل یونی DuPont

رزینهای تبادل یونی کاربردهای متنوعی در تصفیه آب صنعتی دارند. شرکت DuPont تولید کننده رزینهای [...]

دستگاه UV تصفیه و ضدعفونی آب

استفاده از پرتو فرابنفش(UV) در تصفیه و ضد عفونی آب در بخش تصفیه نهایی در [...]

عمر مفید ممبران صنعتی

عمر مفید ممبرانهای صنعتی وابسته به کیفیت آب خام ورودی، نوع پیش تصفیه و طراحی [...]

رزین آنیونی

رزین آنیونی برای تبادل یونهای آنیونی در فرایند مبادله یون در سیکل های کلر یا [...]

تصفیه آب با ازن

گاز ازن به عنوان يك گاز با قدرت واكنش دهی و اکسیدکنندگی بالا، در محل [...]

مراحل تصفیه آب صنعتی

فرایندهای مراحل تصفیه آب صنعتی به طور کلی به فرایند تصفیه فیزیکی، شیمیایی، غشایی و [...]

بازار آب شیرین کن در دنیا

بازار آب شیرین کن های صنعتی در دنیا به سرعت در حال رشد است. فرایند [...]

حذف نیترات از آب آشامیدنی

حذف نیترات از آب آشامیدنی از این نظر اهمیت دارد که بسیاری از منابع آب [...]

فولینگ ممبران اسمز معکوس- سولفات کلسیم

یکی از علل گرفتگی یا فولینگ ممبرانهای اسمز معکوس، رسوبات سولفات کلسیم و آسیب ناشی [...]