الکترودیالیز- مبانی کارکرد

الکترودیالیز یک فرایند جداسازی یونها از محلول از طریق غشای نیمه تراوا در بستر میدان [...]

بزرگ ‌ترین تصفیه‌ خانه آب جهان

بزرگ ‌ترین تصفیه خانه آب جهان به ظرفیت ۵٫۶ میلیون متر مکعب بر روز به [...]

آب شیرین کن های بوشهر

آب شیرین کن های بوشهر که در مقیاس صنعتی آب دریا را شیرین سازی می [...]

تصفیه فاضلاب کشتارگاه دام و طیور

تصفیه پساب صنعتی(فاضلاب) کشتارگاه های دام و طیور به دلیل بالا بودن آلاینده های بیولوژیکی، [...]

نيترات در آب آشاميدني-محاسبه ريسك سلامت

غلظت بالای نیترات در آب آشامیدنی به عنوان یکی از آلودگیهای شیمیایی آب شرب شناخته [...]

ریسک سلامت فلزات سنگین در آب شرب

وجود ترکیبات فلزات سنگین در منابع آب شرب به دلیل سمیت، خاصیت تجمعی زیستی و [...]

دیونایزر صنعتی

دیونایزهای صنعتی با هدف کاهش یا حذف یونهای محلول در آب یا محلولهای صنعتی طراحی [...]

نمک زدایی از آب با فرایند RO

دستگاه نمک زدایی از آبهای شور با فرایند RO براساس فرایند اسمز معکوس(Reverse Osmosis) آبهای [...]

تصفيه پساب(فاضلاب) صنایع لبنی

تصفيه پساب(فاضلاب) صنایع لبنی با توجه به وجود آلاینده های آلی بالا یکی از چالش [...]

ویژگی های آب آشامیدنی سالم

توجه به مشخصات و ویژگی های آب آشامیدنی سالم از جنبه های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی [...]