آلودگی آب(بیولوژیک و میکروبی)

آلودگی آب از منظر شیمیایی، بیولوژیک، آلی و حتی فیزیکی مورد بررسی قرار می گیرد. [...]

آنالیز آب – آنالیز فیزیکی

آنالیز فیزیکی آب بخشی از آنالیز کیفی آب به شمار می رود که کیفیت آب [...]

حذف آهن و منگنز از آب

حذف آهن و منگنز محلول در آب از منظر سلامت آب آشامیدنی، جلوگیری از رسوب [...]

حذف سختی آب

حذف سختی آب(Softeneing) از طریق فرایندهای سختی گیری آب از نوع حذف سختی موقت و [...]

طراحی و ساخت ستون تبادل یون

ستون های تبادل یون به منظور کاهش یا حذف یون های محلول در آب اعم [...]

تصفیه فاضلاب صنایع قند و شکر

تصفیه فاضلاب صنایع تولید قند و شکر از چغندر قند یکی از چالش های زیست [...]

دستگاه تولید آب دیونیزه

آب دیونیزه یا آب یون زدایی شده به آبی اطلاق می شود که تقریباً تمامی [...]

الکترودیالیز- مبانی کارکرد

الکترودیالیز یک فرایند جداسازی یونها از محلول از طریق غشای نیمه تراوا در بستر میدان [...]

بزرگ ‌ترین تصفیه‌ خانه آب جهان

بزرگ ‌ترین تصفیه خانه آب جهان به ظرفیت ۵٫۶ میلیون متر مکعب بر روز به [...]

آب شیرین کن های بوشهر

آب شیرین کن های بوشهر که در مقیاس صنعتی آب دریا را شیرین سازی می [...]