جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

تصفيه پساب(فاضلاب) صنایع لبنی

تصفیه پساب لبنیات

تصفيه پساب(فاضلاب) صنایع لبنی با توجه به وجود آلاینده های آلی بالا یکی از چالش های کارخانه های تولید کننده لبنیات است. شرکت مهندسی فران با تسلط بر دانش تصفیه پسابهای صنعتی، پروژه های تصفیه پساب لبنی را از مرحله طراحی تا بهره برداری اجرا می کند.

 

محدودیتهای زيست محيطي و افزايش هزينه‌هاي تأمين آب، مهمترین نیرو محرکه تصفیه پسابهای صنعتی و بازچرخانی پساب تصفیه شده در کشور است. صنايع لبني از صنايع پر مصرف آب و تولید كننده پساب با آلودگی بالا به شمار می روند. بنابراين تصفيه و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده آنها يكي از اولويتهاي زيست محيطي است.

در حال حاضر، فناوری های مختلفی برای تصفيه پساب(فاضلاب) صنایع لبنی در دنیا به کار گرفته می شود. ولی متأسفانه هنوز شواهدی از دفع پساب برخی از صنایع لبنی به شبکه فاضلاب شهری یا آبهای زیر زمینی وجود دارد که مصداق تضییع حقوق شهروندان و آلودگی محیط زیست می باشد.

شرکت دانش بنیان مهندسی فران با سابقه بیش از ۱۵ سال در تصفیه پسابهای صنعتی، فناوریهای نوین تصفیه پساب صنعتی را مخصوص صنایع لبنی به مشتریان ارائه می کند. شرکت مهندسی فران، پروژه های تصفیه خانه صنایع لبنی را از مرحله طراحی تا راه اندازی به طور کامل اجرا و تضمین می نماید. سرمایه انسانی متخصص، تجربه پروژه های موفق و بهره گیری از دانش روز مهندسی در زمینه تصفیه پساب، پشتوانه شرکت فران در اجرای پروژه های تصفیه پساب کارخانه های تولید کننده لبنیات است..

پساب صنایع لبنی

حجم، غلظت و تركيب پساب کارخانه های لبنی به نوع محصولات توليدي، برنامه توليد، روشهاي بهره برداري، طراحي خط توليد كارخانه، ميزان مديريت آب مصرفي و در نتيجه مقدار آب مصرفي بستگي دارد. پساب صنايع لبني به سه گروه اصلی تقسيم می شود:

 

پساب ناشی از آبهای مربوط به گرمایش و سرمایش: سرمایش و گرمایش مخازن و سیالات در فرايندهای کارخانه های لبنی با آب در گردش انجام می شود که بخشی از آنها به پساب وارد می شوند. اين پسابها معمولاً عاري از آلاينده بوده و با حداقل تصفيه امکان بازچرخانی آنها به خط تولید وجود دارد.

 

پساب ناشی از اشکالات در فرایند تولید و شستشوی تجهیزات: پساب مربوط به شستشوی تجهیزات عمدتاً از تميز كردن تجهيزاتي كه در تماس با شير، محصولات شيري، نشت و ریزش شير، آب پنير، آب ناشي از فشرده سازي پنير، آب نمك و آب ناشي از تجهيزات توليد و حتي خطاهاي بهره‌برداري ناشی می شود. اين پساب اکثراً حاوي تركيبات شير، پنير، آب پنير و آبهاي ناشي از زلال سازي لبنيات، آب به كار رفته براي رقيق سازي، مايه ماست، آب ميوه‌ها و تركيبات تثبيت كننده است.

 

پساب ناشی از فرایند تولید و شستشوی شیمیایی تجهیزات: شستشوی شیمیایی تجهیزات تولید در صنایع لبنی به منظور کنترل کیفیت محصولات، اجتناب ناپذیر است. سود سوز آور، اسيد نيتريك، اسيد فسفريك و هيپو كلريت سديم  از مهمترین مواد شیمیایی هستند که در شستشوی شیمیایی تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند.

تصفیه پساب لبنیورود این ترکیبات به پساب منجر به تغییرات وسیع PH پساب و افزایش BOD و COD می شود. تركيبات فسفردار موجود در پاك كننده‌ها و فسفر ناشي از مصرف اسيد فسفريك از منابع ورود فسفر به پساب صنایع لبنی هستند. معمولاً این پساب بيش از ۳۰ درصد كل پساب توليدي كارخانه را شامل مي شود.

به طور کلی بخش عمده  آب مصرفي در کارخانه های لبني جهت تميز كردن و شستشوي كف، بطريها، جعبه‌ها، وسايل نقليه، تجهيزات و مخازن كارخانه و همچنين درون تانكرهاي حمل و ذخيره سازي شير به كار مي‌رود.

شستشوي مخازن خط توليد در سه مرحله انجام مي‌شود اين مراحل شامل، آبكشي مقدماتي براي حذف مواد خام يا محصولات خارج شده از تجهيزات، شستشوي سطوح تجهيزات تميز شده در مرحله اول با استفاده از آب داغ حاوي مواد قليايي و در نهايت شستشوي سرد پاياني براي آبكشي و حذف باقيمانده مواد قليايي هستند.

پساب صنايع لبني عموماً در اثنای خط توليد ايجاد مي شود. لذا دبی جريان و خصوصيات کیفی فاضلاب در كارخانه های مختلف، متفاوت است و به نوع محصول توليدي و روش بهره برداري از كارخانه بستگي دارد. اين خصوصيات کیفی متفاوت، تعیین کننده فرایند مناسب تصفیه پساب است.

شير به عنوان یکی از ترکیبات اصلی موجود در پساب کارخانه های لبنی، داراي BOD معادل ۲۵۰ برابر فاضلاب خانگي است. لذا به طور طبیعی بار آلی آلودگی پساب کارخانه های لبنی بالا است. ترکیباتی نظیر لاكتوز، چربيها و پروتئين(كازئين و مقادير بالايي نيتروژن و فسفر كه عمدتاً ناشي از پروتئينهاي شير است) مهمترين عوامل مؤثر در بالا بودن بار آلي پساب کارخانه های لبنی است.

 

جدول زیر مقادیر متوسط آلودگی آلی پساب صنایع لبنی در تولید محصولات مختلف را نشان می دهد

 

محصولBOD5(mg/L)COD(mg/L)
شير كامل (بدون چربي
گيري)
114000
110000
120000
104000
183000
190000
ـ
ـ
شير با چربي بسيار پايين
90000
85000
70000
67000
147000
120000
ـ
ـ
دوغ ناشي از كره گيري
61000
75000
68000
134000
110000
ـ
خامه400000
400000
400000
399000
750000
860000
ـ
ـ
شير تغليظ شده271000
208000
378000
ـ
آب پنير42000
45000
40000
34000
ـ
65000
80000
ـ
بستني292000ـ
فاضلاب شهري300500
منبع: کتاب تصفیه فاضلابهای صنعتی، دکترجمالی، دکتر دینارلو، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

تصفیه پساب(فاضلاب) کارخانه های لبنی

تصفیه پساب(فاضلاب) صنایع لبنی با توجه به کیفیت و کمیت پساب که متأثر از نوع محصولات توليدي، برنامه توليد، روشهاي بهره برداري، طراحي خط توليد كارخانه و ميزان مديريت آب مصرفي است؛ با فرایندهای مختلف فیزیکی- شیمیایی و بیولوژیکی انجام می شود.

 

آشغالگيري در ورود تصفیه خانه پساب لبنی

کارکرد آشغالگيرها در تصفيه پساب صنعتی، حذف ذرات درشتی است كه ممكن است باعث آسيب رساني به پمپها و گرفتگي در ورودی مخازن یا كانالهاي پائين دستي شوند. ذرات معلق درشت دانه و قطعات مختلف مربوط به بسته بندی محصولات در آشغالگیر جدا می شوند.

امکان بکارگیری انواع مختلف آشغالگیر در ورودی تصفیه خانه پساب صنایع لبنی با توجه به تنوع محصولات تولیدی در کارخانه و شبکه جمع آوری پساب وجود دارد. آشغال گیرهای سیمی با منافذ درشت و ریز وابسته به کیفیت پساب و نحوه جداسازی ذرات درشت ار آشغالگیر اعم از دستی و اتوماتیک در وروی تصفیه خانه مورد استفاده قرار می گیرند.

متعادل سازی کیفیت و کمیت پساب لبنی

پساب صنعتی کارخانه های تولید لبنیات در بخشهای مختلف و با دبي، بار آلي، درجه حرارت، PH و مقدار مواد مغذي متغيري تولید می شود. از اینرو وجود نوسانات در کیفیت و کمیت پساب در ورودی تصفیه خانه اجتناب ناپذیر است.

فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب در برابر نوسانات شدید کیفیت و کمیت پساب، آسیب پذیر هستند. لذا کاهش دامنه نوسانات کیفیت و کمیت پساب برای بهینه سازی عملیات تصفیه ضروری است. پیش بینی مخزن متعادل ساز در ورودی تصفیه خانه پساب، راهکار اصلی کاهش دامنه نوسانات کیفی و کمی پساب است.

اولین معیار طراحی مخزن متعادل ساز، حجم مخزن است. اندازه مخزن متعادل ساز باید به گونه ای محاسبه گردد تا قادر به متعادل كردن جريانات متغير روزانه كارخانه لبني باشد. همچنين توصيه مي‌شود كه ابعاد مخزن به گونه ای طراحی شود كه قادر به متعادل سازی بارهاي هيدروليكي و آلي در شوکهای احتمالی باشد تا کارخانه لبنی مجبور به تخليه جریانهای شوک به شبکه فاضلاب شهری یا محیط زیست نشود.

اختلاط مناسب مخزن متعادل ساز برای هموژن سازی جریانهای مختلف ورودی، معیار بعدی طراحی بخش متعادل سازی است. اختلاط این مخازن توسط هواده های مکانیکی یا همزن های مستغرق، متناسب با حجم و ابعاد مخزن انجام می شود.

تنظیم PH اولیه پساب خام تصفیه خانه کارخانه لبنی

تغییرات گسترده PH در پساب تولیدی در کارخانه تولید لبنیات با توجه به فرایند تولید و شستشو بسیار متداول و محتمل است. اين تغييرات به نوع مواد شستشوی به كار گرفته شده در كارخانه بستگي دارد. پاك كننده‌هاي قليايي عموماً براي صابوني سازي چربي‌ها و حذف مؤثرتر مواد پروتئيني به كار مي روند كه معمولاً داراي pH بين ده تا چهارده هستند. ولی پاک کننده های اسیدی نیز در خط تولید کارخانه های مورد استفاده قرار می گیرند.  pH های کمتر از دو مربوط به تميز كننده‌هاي اسيدي است كه براي حذف رسوبات و ضايعات به كار مي‌روند.

مقادير pH هاي بالا براي فرایند بيولوژيكي فاضلاب بسيار زیان آور و آسیب زننده است. مقادير pH هاي کمتر از شش نیز علاوه بر تأثیر گذاری برای فرایند هضم بیولوژیک، شدت خوردگی تأسیسات و لوله های ارتباطی را بالا می برد. لذا pH بهينه براي تصفيه خانه‌هاي بيولوژيكي پساب کارخانه های لبنی ۵/۶ تا ۵/۸ است..
تنظیم PH اولیه پساب خام تصفیه خانه کارخانه لبنی با هدف کاهش دامنه نوسانات PH و جلوگیری از اثرات نامطلوب آن بر فرایند تصفیه بیولوژیکی، جمعیت میکربی و پایدار سازی شرایط عملیاتی تصفیه خانه انجام می شود.

جداسازی چربي، روغن و گريس(FOG) از پساب صنایع لبنی

وجود چربي، روغن و گريس (FOG) در پساب حاصل از فراوري لبنيات موجب اختلال در فرایندهای بیولوژیک تصفیه فاضلاب می شود. از اینرو ضروري است که تا حد امكان غلظت آنها قبل از ورود پساب به فرایند بیولوژیک كاهش يابد. واحد جداسازی روغن، چربي و گريس را مي توان قبل يا بعد از مخزن متعادل سازي جانمایی نمود.

درصورتیکه مخزن متعادل سازي قبل از واحد جداسازی چربی قرار گيرد، با توجه به کاهش دمای پساب ورودي به مخزن متعادل ساز درطول زمان ماند پساب در مخزن، ذرات معلق چربي به يكديگر چسبيده و تشكيل تكه‌هاي بزرگ را مي‌دهند و در سطح مخزن تجمع مي‌يابند. به طور طبیعی اگر مخزن متعادل سازي بعد از واحد جداسازی روغن قرار گيرد، ظرفیت هیدرولیک واحد جداسازی روغن افزایش می یابد.

جداسازی روغن با شناورسازي با هوا

جداسازی روغن از پساب با فرایندهای مختلفی انجام می شود. فرایند جداسازی روغن با شناور سازی هوا با نام DAF(Dissolved Air floatation) راندمان بالایی در حذف چربی در پساب کارخانه های تولید لبنیات دارد.

جداسازی DAFپساب ورودی به واحدDAF ابتدا وارد مخزن شناور سازی می شود. در مخزن شناور سازی، پساب حاوی هوای محلول در فشار بالا به مخزن بازچرخانی شده و هوای محلول تبدیل به حبابهای بسیار ریز هوا می شود. در این مخزن به سبب کاهش فشار سیال به فشار اتمسفریک، حلالیت هوا در پساب کاهش یافته و هوای فشرده محلول بصورت نامحلول درآمده و به سمت سطح سیال صعود می کند. همزمان با صعود حباب های بسیار ریز هوا، ذرات معلق مانند ذرات روغن و چربی به آنها چسبیده و به سرعت بر روی سطح فاضلاب شناور می شوند. یک اسکیمر بصورت متناوب ذرات معلق شناور شده را از روی سطح مخزن جداسازی روغن، جمع آوری کرده و به یک مخزن نگهداری لجن تخلیه می­کند. ذرات معلق ته نشین شده در مخزن جداسازی روغن نیز توسط اسکیمر جداگانه به مخزن جمع آوری لجن هدایت می شود.

 

شرکت مهندسی فران با تسلط به دانش طراحی و ساخت پکیج های شناور سازی و جداسازی روغن  DAF ، واحدهای جداسازی روغن برای پساب صنایع لبنی را به صورت بتنی یا فلزی طراحی و اجرا می کند.

 

تصفیه بیولوژیکی پساب کارخانه های لبنی

فرایندهای بیولوژیک از سابقه بالایی در تصفیه پسابهای صنعتی برخوردار هستند و يكي از کارآمدترین فرایندهای مورد استفاده در تصفیه پساب صنايع لبنی جهت کاهش آلاینده های آلي فاضلاب تا معیارهای پذیرش جهت دفع به محیط زیست یا استفاده مجدد آب به شمار می روند.

فرایندهای بیولوژیک در تصفیه پسابهای صنعتی، قابلیت تجزیه و هضم میکربی مواد آلی پیچیده و جذب سطحی فلزات سنگین را دارا می باشند. علاوه بر این فرايندهاي بيولوژيكي فاقد پیچیدگیهای راهبری بوده و انعطاف بالایی در برابر ترکیب فرایندهای مختلف دارند.

فرایند هوازی در تصفیه پساب صنایع لبنی

فرایند تصفيه بيولوژيكي هوازي شامل رشد ميكروارگانيسم‌ها در يك محيط غني از اكسيژن براي اكسيداسيون مواد آلي به دي اكسيد كربن، آب و سلولهاي ميكروبي است. تجربیات متعدد بکارگیری فرایندهای هوازی در تصفیه پساب نشان می دهد که تصفيه هوازي مطمئن‌ترين و اقتصادي‌ترين روش تصفیه پساب در آلودگیهای آلی متوسط و پایین است. در فرايندهاي بيولوژيكي هوازي، نيتروژن آمونياكي بخوبي حذف شده و مشكلات زيست محيطي ناشي از آن وجود نخواهد داشت.

حوض هوادهیدر فرایند تصفیه هوازی لجن فعال، ميكروارگانيسم‌هاي هوازی در مخزن هوادهی، آلاينده‌هاي آلي را جذب داخلي و سطحي نموده و سپس آنها را تجزيه مي‌نمايند. قسمتي از تركيبات آلي به طور كامل به محصولات نهايي بي خطر اكسيد شده و ديگر مواد آلي براي توليد انرژي مورد نياز، بقا و رشد ميكروارگانيسم‌ها و توليد توده زيستي(لخته‌ها) مصرف مي‌شوند. لخته‌ها با دميدن هوا به درون مخزن هوادهی و يا بوسيله هواده مكانيكي معلق نگه داشته مي شوند. تانک هوادهي بر اساس زمان هوادهی و زمان ماند سلولي طراحي می شود. محتويات مخزن هوادهی به مخزن ته نشيني انتقال يافته و در آنجا لخته‌هاي لجن فعال تشكيل ذرات بزرگتري را مي‌دهند كه به عنوان لجن ته نشين مي‌گردند.

متابوليسم بيولوژيكي هوازي از لحاظ بازيافت انرژي داراي راندمان قابل قبولی است. اما حجم لجن توليدي نسبتاً زياد است.(۶/۰ كيلوگرم لجن به ازاي هر كيلوگرم BOD حذف شده) البته بخشی از لجن به مخزن هوادهي برگشت داده مي شود. اما مابقي آن بايستي هضم شده و به روش مطمئني در محيط زيست دفع گردد.

پروژه های موفق تصفیه پساب صنایع لبنی در اقصی نقاط دنیا نشان می دهد که تجربه بکارگیری فرایند هوازی در کنار فرایندهای دیگر تصفیه فاضلاب، موفقیت آمیز بوده است.

فرایند بي هوازي در تصفیه پساب صنایع لبنی

در فرایند تصفیه پساب بی هوازی، مواد آلی موجود در پساب توسط باکتریهای بی هوازی و در غیاب اکسیژن تجزیه می شوند. در فرایندهای بی هوازی تا ۹۵% از بار آلي پساب را مي‌توان به بيوگاز (متان و دي اكسيد كربن) تبديل نمود. عدم نیاز به دمنده های هوا، تولید بیوگاز و لجن کمتر نسبت به فرایند هوازی از مزایای فرایند هضم بی هوازی می باشد.

در فرایند بی هوازی نياز به مواد مغذي (نيتروژن و فسفر) كمتر از فرايندهاي هوازي است. بسیازی از پاتوژنهای بیماری زا در فرایندهای بی هوازی از بین رفته و لجن نهايي داراي خصوصيات مناسبي براي باروري خاك مي‌ باشد.

شایان ذکر است که در صورت استفاده از فرايندهاي بي هوازي در تصفيه پساب صنايع لبني، در مواردي كه مقدار COD بالا است، نيازي به رقيق سازي پساب ورودي نيست. بنابراين فضاي مورد نياز براي احداث تأسيسات تصفيه‌خانه فاضلاب در ظرفیت هیدرولیکی مشابه كاهش مي يابد.

از معايب فرايندهاي بي هوازي مي توان به دوره راه اندازي طولاني، نياز به كنترل شديد شرايط بهره برداري، حساسيت بسيار بالا به بارگذاري‌هاي متغير و شوك آلي و همچنين فلزات سنگين اشاره کرد. در واقع کاهش نوسانات کیفی و کمی پساب برای عملکرد بهینه فرایند بی هوازی ضروری است. درجه حرارت بهره برداري بايد در حدود ۳۷-۳۳ درجه سانتیگراد تنظیم شود تا سينتيك تجزيه بیولوژیکی مؤثري وجود داشته باشد. تنظیم PH نیز برای پایداری فرایند تصفیه بسیار حایز اهمیت است.

یکی از فرایندهای بی هوازی موثر در تصفیه پساب صنایع لبنی، راكتور لجن فعال بي هوازي با جريان رو به بالا (UASB) است. طراحي راكتور بيولوژيكي UASB بر مبنای ته نشيني عالي لجن گرانوله در راكتور است. رشد و توسعه گرانول با کیفیت، رمز کلیدی تصفیه پساب با راندمان بالا در UASB است. پساب از پايين راكتور وارد شده و از بالاي راكتور و از طريق يك شبکه بافل داخلي كه جداكننده گاز، لجن و فاز مايع است از راکتور خارج مي شود. جداکننده سه فازی در بالای مخزن فازهای جامد(لجن)، مایع(پساب) و گاز(بیوگاز) از يكديگر جدا مي گردند.

مزیت مهم استفاده از راکتور UASB در تصفیه پساب کارخانه های تولید کننده لبنیات، کاهش سطح اشغال تصفیه خانه، کاهش حجم لجن و تولید بیوگاز برای تأمین بخشی از مصارف انرژی کارخانه می باشد.

دفع لجن تصفیه خانه صنایع لبنی

تصفیه خانه پساب صنایع لبنی وابسته به فرایندهای تصفیه، انواع مختلفی از لجن تولید می کند:

  • لجن حاصل از ته نشيني اوليه پساب
  • لجن حاصل از ته نشيني لخته‌هاي معلق بعد از تصفيه شيميايي فاضلاب خام
  • لجن تثبيت شده ناشي از فرايندهاي تصفيه بيولوژيكي كه ممكن است هوازي يا بي هوازي باشد.
  • لجن توليد شده در طي فرايند تصفيه نهایی كه معمولاً براي حذف نهايي جامدات معلق و مواد مغذي پس از فرايند بيولوژيكي صورت مي گيرد.

يكي از مزاياي مهم فرايندهاي بي هوازي نسبت به فرايندهاي هوازي، توليد لجن كمتر است. همچنين آبگيري لجن بي هوازي نسبت به فرایند هوازی با صعوبت کمتری همراه است. آبگیری لجن در بخشهای مختلف تصفیه خانه پساب کارخانه های لبنی با روشهای متفاوتی و با هدف کاهش حج پساب انجام می شود.

لجن حاصل از تصفیه پساب صنایع لبنی منبع ارزشمندي از نيتروژن و فسفر است. از اینرو استفاده از لجن صنايع لبني به عنوان بارور كننده زمين در مقايسه با لجن فاضلاب شهري داراي مزیت است. اگرچه لجن  صنایع لبنی، سرشار از ترکیبات نيتروژن و فسفر است، ولی ممكن است براي ايجاد تعادل بين مواد مغذي، افزودن مقداري پتاسيم نیز در دستور کار قرار گیرد.

لجن حاصل از تصفیه پساب صنایع  لبني به ندرت حاوي بار ميكروبي بيماري زا به اندازه لجن فاضلاب شهري است. همچنين مقدار فلزات سنگين آنها نيز به طور قابل ملاحظه‌اي كمتر است. بعضي كشورها در استفاده از لجن به عنوان بارور كننده داراي محدوديت قانوني به لحاظ امكان افزايش نيترات منابع آبهاي زيرزميني دارند.

روش دفع لجن صنایع لبنی با توجه به ملاحظات زیست محیطی، قوانین کشور و صرفه اقتصادی تعیین می شود.

دفع لجن به روش پخش در سطح زمين به عنوان باروركننده روشي كم هزينه است که با توجه به رعایت محدودیتهای زیست محیطی قابل انجام است.

اگر به دليل محتوای بالای آب لجن، امكان حمل و نقل و دفع آن با هزينه‌هاي معقول امكان پذير نباشد، ديگر گزينه‌هاي تصفيه مثل تغليظ لجن، آبگيري، خشك كردن يا سوزانيدن ممكن است در بعضي موارد به كار گرفته شوند. تغليظ ثقلي یکی از روشهای سنتی تغليظ لجن است.

کاهش آلودگی آلی در پساب کارخانه های لبنی

كاهش سطح آلودگي پساب با كنترل مصرف آب و توليد ضایعات در فرايندهاي تولید، بسته بندی و حمل كارخانه امكان پذير است. مقايسه آمار آب مصرفي ثبت شده و مقدار شير مصرف شده در فرايند توليد، نشانگر ميزان آب هدر رفته در فرایند تولید است که ممكن است در نتيجه نقص در ايزولاسيون كف سالنهاي توليد و يا تخليه فاضلاب به داخل سفره‌هاي آب زيرزميني كف سالن‌هاي توليد باشد.

يك اقدام پیشگیرانه موثر در کاهش آلودگی پساب اين است كه به جاي اينكه محصول توليدي نامناسب را با كمك فشار آب دفع كنيم، از پخش آن جلوگيري نماييم. مواد جامد پخش شده مثل دلمه موجود در بخش توليد پنير و پودر پخش شده در بخش توليد شير خشك بايستي جمع آوري گرديده و به عنوان پسماند جامد دفع گردند و از دفع آن با كمك فشار آب به داخل زهكشهاي فاضلاب جلوگيري شود.

جلوگیری از نشتی شیر، آب پنیر و مواد اولیه تولید به شبکه های جمع آوری پساب در سالنهای تولید، تأثیر به سزایی در کاهش آلودگی پساب تولید در کارخانه لبنی دارد. از اینرو تدوین دستورالعمل و نظام نامه مدیریت تولید پساب در کارخانه های لبنی به منظور کاهش آلودگی پساب و هزینه های بهره برداری تصفیه خانه ضروری است.

 

شرکت دانش بنیان مهندسی فرایند و انرژی فران با تجربه بیش از ۱۵ سال در تصفیه فاضلاب و پسابهای صنعتی، آماده ارائه خدمات در زمینه تصفیه پساب کارخانه های تولید لبنیات می باشد.

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *